Skip to content
Click here to request exclusive Trade only access.
Click here to request exclusive Trade only access.

5.47cttw | Red Dark Brown Pear Matched Pair Diamonds

$1,805.00
SKU RU3722
  • Shape: Pear
  • Carat: 5.47cttw matched pair
  • Color: Dark Brown
  • Clarity: Rustic
  • Measurement:10.40 x 8.55 - 4.00                                         
  • Certificate: No